Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Dürtüsellik ve Hiperaktivite

Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik birlikte seyredebilir.

Dikkat eksikliği;  Uzun süre zihinsel çaba gerektiren görevlerde, bireylerin odaklanmayı sürdürmekte zorlandığını ve düzensizleştiğini ifade eden bir durumdur.

Belirtileri:

 • Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler
 • Dikkatlerini yaptıkları işe veya oyuna vermekte zorlanırlar
 • Sürekli bir şeyleri kaybederler
 • Detayları gözden kaçırırlar
 • Konuşurken sizi dinlemez gibi görünürler
 • Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar.
 • Düzensiz görünürler
 • Unutkandırlar
 • İlgileri kolayca başka yöne dağılır

Hiperaktivite; Öğrenmeyi bozan bir davranış sorunu olarak ifade edilebilir. Hiperaktif kişiler genellikle diğer insanlar tarafından yerinde duramayan, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

Dürtüsellik, Kişinin, kontrolsüz, düşünmeden ve zarar verme potansiyeli yüksek olan, aceleci eylemler yaptığı durumları ifade eder. Dürtüsel kişiler, genelde uzun vadeli sonuçları dikkate almadan gereksiz riskli eylemlerde bulunabilirler. Diğer insanlar tarafından genellikle umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanırlar.

Belirtileri:

 • Yerlerinde duramazlar,
 • Oturmaları gerektiği durumlarda oturamazlar,
 • Sessiz sakin durmakta güçlük çekerler,
 • Çocuklar yerli yersiz koşup, bir yerlere tırmanırlar,
 • Çok konuşurlar,
 • Her zaman bir şeylerle uğraşırlar,
 • Sorulan soru tamamlanmadan çoğu zaman cevap verirler,
 • Sıralarını beklemekte güçlük çekerler,
 • Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hem çocukluk sürecinde hem de yetişkinlik sürecinde görülebilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilgili açıklamalarda bahsi geçen belirtileri çocuğunuz veya siz yaşıyorsanız, merkezimizde uygulanan MOXO Dikkat Testi ile süreci beraber değerlendirebiliriz.

Destek Sürecinden Ne Beklemeliyim?

MOXO Dikkat Testi uygulanır ve testin sonuçlarına göre edindiğimiz bilgiler çerçevesinde detaylandırılmış bir eğitim ve gelişim destek planı hazırlanırak danışmanlık süreci yapılandırılır.

Scroll to Top
Powered by