Ergenlerle Psikolojik Danışmanlık

Ergen/genç psikolojisi ve danışmanlığı, dönem itibariyle birçok açıdan (psikolojik, sosyal, fiziksel, zihinsel) gelişme ve olgunlaşmanın yaşandığı, çocukluktan erişkinliğe doğru ilk adımların atıldığı süreçte, ergenlerin/gençlerin güçlük çektikleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarındaki sorunlara yönelik olarak verilen profesyonel bir danışmanlık sürecidir. Ergen, aslında artık ne tam bir çocuk ne de tam bir yetişkindir. Fakat yetişkin olma yolunda ilerleyen ergenin bilişsel ve sosyal birtakım görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Danışmanlık sürecinde bu hassas dönem içinde gerekli olan becerileri kazanmaları ve gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde desteklenmesi hedeflenmektedir.

Destek Almalı mıyım?

Aşağıda ergen ve gençlerin dönemsel olarak yaşayabilecekleri bazı sorunların bir listesi verilmiştir. Bunların birini veya birkaçını aynı anda yaşıyor ve çocuğunuz ile olan bağınızın zedelenmeye başladığını düşünüyorsanız profesyonel bir danışmanlık almanızda yarar vardır.

 • Ebeveyn ve ergen çatışmaları
 • Ergenlerde okul başarısızlığı
 • Ergenlerde özgüven problemi
 • Bedensel gelişim ile yaşanan kaygılar
 • Ergenlerde madde bağımlılığı
 • Ergenlerde takıntılar
 • Depresyon, kaygı bozuklukları
 • Ergenlerde suç davranışları
 • Ergenlerde yeme bozukluğu
 • Ergenlerde arkadaş problemleri

Destek Sürecinden Ne Beklemeliyim

 • Ergenlik/gençlik dönemi genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur ve çocuklarınızla yaşayabileceğiniz olası çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözümü için çatışma çözme becerileri kazanabilirsiniz,
 • Ergenlik dönemine özgü davranışsal, gelişimsel ve sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olur aynı zamanda beraber nasıl üstesinden gelebileceğiniz konusunda yeni beceriler edinirsiniz,
 • Çocuğunuzun yeni olumlu beceriler geliştirebilmesi için ona destek olabilirsiniz,
 • Ebeveynlik tutumlarınız hakkında bilgi edinebilir ve sınır koyma, hayır diyebilme, iletişim becerileri gibi yeni beceriler edinirsiniz,
 • Çocuğun sorumluluk alabilmesi konusunda sağlıklı ebeveynlik becerileri geliştirebilirsiniz
Scroll to Top
Powered by