Sosyal Fobi

Sosyal fobinin, birden fazla tanımını yapabiliriz ancak en basit haliyle belirtmek gerekirse; bireylerin günlük sosyal durumlarda performans sergilemeleri gereken tüm durumlarda (buna oturma, kalkma, konuşma, tanışma örneklerini verebiliriz) bazı bedensel tepkiler göstererek (kızarma, ellerin titremesi vb.) aynı zamanda hata yapma ve küçük düşme korkusunu yoğun olarak yaşamaları şeklinde özetleyebiliriz. Her insanın bu tarz durumlarda az da olsa kaygılanması normal karşılanabilir. Ancak Sosyal fobikler bu kaygıyı aşırı derecede yaşarlar ve bu nedenle topluluk içine girmekten kaçınır. Genellikle başkaları tarafından izlenecekleri, yargılanacakları ve kendi eylemlerinden utanıp,  aşağılanacakları gibi ısrarlı, yoğun ve kronik bir korkuya sahiptirler. Bu rahatsızlığa sahip olan birçok kişi, insanların etraflarında olmasından dolayı yaşadıkları korkunun aşırı veya mantıksız olabileceğini fark etse de, bunların üstesinden gelmekte oldukça güçlük çeker. Kendileri için korkunç sayılabilecek bir deneyim yaşadıklarında, bu durum onları bazen günler veya haftalar boyunca etkileyebilir.

Sosyal fobiye sıklıkla panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon veya diğer anksiyete bozuklukları eşlik edebilir. Sosyal fobisi olan bazı danışanlar, alkol veya diğer uyuşturucularla kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları için maalesef bu durum sonucunda bağımlılık sorunuyla yüzleşebilmektedirler.

Yardım Almalı mıyım?

Aşağıdaki belirtileri sosyal ortamlara girdiğinizde, yeni biriyle tanıştığınızda veya topluluk içinde bir eylemde bulunurken yaşıyorsanız bu süreçle ilgili destek alabilirsiniz.

Bedeninizde Fiziksel olarak;

 • Kalbiniz çok hızlı çarpıyorsa
 • Yüzünüzde kızarma oluşuyorsa
 • Kaslarınızda aşırı bir gerginlik hissediyorsanız
 • Karnınız ağrıyor ve mideniz bulanıyorsa
 • Nefes almakta güçlük çekiyorsanız
 • Vücudunuzda titreme oluyorsa ve ağız kuruluğu yaşıyorsanız

Kendinizle ilgili düşüncelerde;

 • Yetersiz ve buna bağlı olarak güçsüz olduğunuzu düşünüyorsanız
 • Kendinizi beğenmiyor ve çirkin olduğunuzu düşünüyorsanız
 • Kendinize hata hakkı tanımıyor ve mükemmelliyetçilik duygularıyla sorun yaşıyorsanız
 • Sevilmemesi gereken biri olduğunuz hakkında fikirleriniz varsa
 • Kendinize olan güveninizi yitirdiyseniz
 • Sevilmeye layık değilim, kusursuz olmalıyım
 • Tüm insanların sizi izlediğini ve yapabileceğiniz tüm hataları fark ettiğini düşünüyorsanız

Kendi davranışlarınız ile ilgili olarak;

 • İnsanlarla birlikte yapılacak toplu etkinliklerde bulunmaktan vazgeçiyorsanız
 • İnsanların ilgisini çekmekle ilgili kaygılarınız varsa
 • Tanımadıklarınızla bire bir veya telefon görüşmesi yaparken heyecanlanıyorsanız
 • Toplum içinde yeme, içme davranışından rahatsız oluyor ve kaçınma davranışı gösteriyorsanız
 • Amiriniz sayılabilecek pozisyondaki bireylerle yaptığınız konuşmalarda stres ve heyecan yaşıyorsanız
 • Kalabalık sayılabilecek bir topluluğun önünde konuşamıyor ve orayı terk etmek istiyorsanız
 • Herhangi birinin bulunduğu alana girmekten çekiniyorsanız
 • Başka insanların fikrine katılmadığınızı belirtemiyorsanız ve gözlerinizi kaçırıyorsanız

“Yardım Sürecinden Ne Beklemeliyim?”

 • Stres kaynaklarınız tespit edilerek hangi ortamlarda, ne zaman ve sıklıkla bu problemi yaşadığınız konusunda farkındalık oluşturulur.
 • Bedensel belirtilerin sizde oluşturduğu kaygı duygusuyla baş edebilmeniz için gerekli destek verilir.
 • Bilişsel yeniden yapılandırma yöntemi ile kendiniz hakkında oluşturduğunuz olumsuz inançlarınızın sağlıklı hale gelmesi sağlanır.
 • EMDR Terapi uygulaması ile geçmişte yaşamış olduğu olumsuz deneyimlerin duyarsızlaştırılması sağlanır.
 • Hatırladığınızda, bugün hala sizi rahatsız eden anılarınız varsa EMDR protokolüne uygun olarak işleme alınır ve rahatsızlık seviyeniz azaltılır.
 • Daha önce hatırladığınızda kaygıya sebep olan durumlar ortadan kalkar.
 • Geleceğe yönelik olarak uygulanacak EMDR protokolü ile sizi kaygılandırması muhtemel durumlara yönelik te çalışma yapılır ve benzeri durumlara karşı kaygınız seviyeniz aşamalı olarak ortadan kalkar.
 • İletişim becerilerinizi geliştirmeniz için destek sağlanır.
 • Güvenli davranış becerileri geliştirmeniz için destek sağlanır.
Scroll to Top
Powered by