Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikolojik travmalar genel olarak beklemediğimiz anda gerçekleşen, yaşamımızı tehdit eden, kontrol mekanizmasının bizde olmadığı, bazen doğal afetler gibi toplumsal ölçekli olabilen, vücudumuzun bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak kabul edebileceğimiz, sevdiklerimizi, bizi ve inanç sistemimizi tehdit edebilen olaylar bütünüdür. Deprem, sel gibi doğal afetler,cinsel veya fiziksel saldırıya uğrama, işkence, kaçırılma, cinsel taciz, çocuklukta yaşanan fiziksel ve cinsel istismar, trafik kazaları, iş kazaları, ölümcül hastalık veya tehlikeli bir olaya tanıklık etmek gibi olaylar kişilerde ruhsal travma ile ilişkili sorunlar yaratabilir. Genelde bu tarz travmalara maruz kalındığında insan stresli tepkiler gösterirler. Ancak gösterilen bu tepkiler aslında anormal olaylara karşı verilen normal tepkilerdir.
Yardım Almalı mıyım?

Aşağıda yer alan travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini yoğun bir şekilde yaşıyorsanız profesyonel bir danışmanlık almanızda yarar vardır;

A- Travmatik bir olayın varlığı:

 • Kişi gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidi veya ciddi bir yaralanma; kendi veya başkalarının fizik bütünlüğünü tehdit eden olay/olaylar yaşamış, tanık olmuş ya da karşılaşmıştır.
 • Kişi bu olay sonucu aşırı korku, çaresizlik veya dehşet duyguları yaşamıştır.

B- Yeniden yaşama

 • Yaşamış olduğu travmatik olay; düşünceler, şekiller, anımsamalar veya rüyalar vasıtasıyla yeniden yaşamaktadır. Mesela olay sonrasında yakınlarının ve kendisinin üzüntülü hallerini hatırlama veya bunları rüya vasıtasıyla görüp uyanma gibi.

C- Yaşanılan travmatik olay tekrarlıyormuş gibi davranma veya hissetme

 • Olayı tekrar yaşama hissi, halusinasyon veya illüzyonlar olabilir. Travmatik olayı temsil eden iç veya dış uyaranlarla karşılaşıldığında kişiler yoğun bir şekilde psikolojik veya fizyolojik sıkıntı yaşarlar.

D- Kaçınma

 • Travmayla ilgili konuşmalardan,düşüncelerden ve konuşmalardan kaçınma
 • Travmayı hatırlatan faaliyetlerden, mekanlardan ve insanlardan uzak durmaya çalışma
 • Olayın önemli bir kısmını anımsayamama
 • Bazı faaliyetlere katılma konusunda ilgisizleşme ve duygusal anlamda kısıtlılık yaşama

E- Aşırı uyarılma

Yaşanılan travmadan önce olmayan fakat travma sonrası ortaya çıkan;

 • Uykuya dalma yada sürdürme konusunda yaşanan sıkıntılar
 • Öfke patlamaları
 • Dikkat toplamada yaşanılan güçlükler
 • Sürekli tetikte olma hali

Yardım Sürecinden Ne Beklemeliyim?”

 • Yaşanan travmanın türü hakkında genel bir değerlendirme yapılarak öncelikle oluşan aşırı stresin azaltılması için danışana kendisini nasıl rahatlatabileceği konusunda egzersiz eğitimleri verilir.
 • Travmanın oluşturduğu ve tekrar eden olumsuz anılara yönelik olarak bilişsel terapi veya emdr yöntemleri kullanılarak rahatsızlık seviyesi azaltılır.
 • Travmanın neden olduğu ve kaygı, korku gibi nedenlerle kaçındığı durumların (bunlar ışıksız uyuyamama, yanlız başına bir yere çıkamama,olayla ilgili düşüncelerden ve hayallerden kaçınma gibi durumlardır) üstesinden gelebilmesi için uygun teknikler ile destek verilir.
 • Travma öncesi yaşamı incelenir ve travmanın işlevselliği hakkında bilgi toplanarak oluşan sonuçların ortadan kaldırılması ve kendisi hakkındaki olumsuz bilişsel düşüncelerinin değiştirilmesi hedeflenir ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirilir.
Scroll to Top
Powered by