Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyon, irade dışı gelen ve kişinin aklına takılan, büyük bir endişe veya rahatsızlığa neden olan, sürekli olarak azaltmaya veya baskılamaya çalıştığı istenmeyen ve rahatsız edici düşünceler ya da görüntülerdir. Halk arasında genellikle takıntı hastalığı veya vesvese olarak ta adlandırılır. Örnek olarak, kişinin temiz olduğunu bildiği halde herhangi bir şeye dokunduğunda elinin kirlendiğini düşünmesini gösterebiliriz.

Kompulsiyon ise, çoğu zaman obsesyonlara karşı tepki olarak geliştirilen irade dışı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Bu durum genellikle ritüellerle ve çok spesifik bir şekilde gerçekleştirilir. Örnek olarak, kişinin evden uğurladığı herhangi bir aile ferdine 5 kez ”uğurlar olsun” demesi, bunu söylemediği takdirde yakınlarının başına kötü bir şey gelecekmiş korkusu yaşamasını gösterebiliriz.

Obsesif Kompulsif Bozukluk ( takıntılar )toplumsal ve kültürel farklılıklara göre dünyada farklılık gösterse de en sık rastlanılan türleri aşağıdaki gibidir;
*Sürekli olarak elekrtiğin, gazın, ütünün veya kapının açık veya kapalı olmasına dair  kuşku obsesyonu ve bu obsesyonu rahatlatabilmek için kontrol kompulsuyonu,
*Bir mikrobun bulaşmasına dair obsesyonlar ve bu obsesyonlardan kurtulmak için temizlik kompulsuyonları,
*Düzen ve simetri konularında yaşanan obsesyon ve kompulsuyonlar,
*Cinselliğe dair obsesyonlar,
*Din konusunda kendi inançlarına ters düşecek biçimde obsesyonlar,
*Bazı eşya veya nesleri biriktirme veya saklamaya dair kompulsuyonlar,
*Belirli bir rakama ulaşana kadar bazı aktiviteri sayma kompulsuyonları.

Ne Zaman Destek Almalıyım?

Aşağıdaki belirtilerden birini veya birkaçını birlikte yaşıyorsanız bu süreçle ilgili destek alabilirsiniz.

OKB’de Sık Görülen Obsesyon Belirtileri

 • Mikrop kapmak veya başkalarını kirletmek ile ilgili yoğun kaygı ve korku,
 • Kontrolü kaybederek kendinize veya başkalarına zarar vereceğiniz konusunda hissedilen korku,
 • Dini veya ahlaki kurallara aşırı odaklanma
 • İhtiyacınız olabilecek şeyleri kaybetme korkusu
 • Her şeyin simetrik olarak yerleştirilmesi gerektiği fikri
 • Hurafeler; bazı şeylerin şanslı veya şanssız olduğunu düşünme
 • Aşırı kuşku duyma ve sürekli güvence ihtiyacı
 • Günahkarca veya şeytani biçimde düşünmekten korkma

OKB’de Sık Görülen Kompulsiyon Belirtileri

 • Sürekli olarak kilit, anahtar veya diğer aletlerin aşırı kontrolü
 • Güvende olduklarından emin olmak için sevdiklerini sürekli kontrol etme
 • Çok fazla zaman harcayarak tekrar tekrar yıkanma, duş alma
 • İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı
 • Kaygıyı azaltmak için bazı kelimeleri tekrarlamak veya sayı saymak
 • Sürekli olarak sıralı bir biçimde yemek
 • Aşırı derecede dua etmek veya dini korkularla bazı davranışları ritüel haline getirmek
 • Eski gazete veya boş gıda kapları gibi değerli olmayan şeyleri biriktirmek

Destek Sürecinden Ne Beklemeliyim?

 • Süreç içinde endişelendiren düşüncelerinizle ve yapmadığınız takdirde kötü bir şey yaşayacakmış hissine kapıldığınız davranışlarınızla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeye başlayacaksınız.
 • Rahatsız eden düşüncelerin üzerinizde oluşturduğu sorumluluk algısı ve duygusu azalmaya başlar.
 • Fonksiyonel olmayan düşüncelerin yerini daha gerçekçi ve işlevi olan düşüncelerin alması sağlanır.
 • Sizi zorlayan, endişelendiren, korkutan ve rahatsızlık veren düşüncelerin (kirlenme hissi gibi) üstesinden nasıl gelebileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Hayatınızın kalitesini düşüren ve sizi zorlayan ritüellerden kurtulmaya başlayacaksınız.
Scroll to Top
Powered by